Pro média...

TISKOVÁ ZPRÁVA: Ministr školství Fiala podpořil proces optimalizace školství na Vysočině

Školství bylo dalším tématem nových diskusních setkání pod názvem Kulaté stoly Vysočiny. Se zástupci firem, organizací a institucí z Vysočiny přijel do jihlavského Hotelu Gustav Mahler debatovat odstupující ministr školství prof.Petr Fiala. Kulatého stolu se zúčastnila také krajská radní pro oblast školství Ing. Jana Fialová. V první části debaty směřovaly otázky především na novou koncepci středního školství na Vysočině, kterou v těchto dnech schválilo zastupitelstvo kraje. Ministr školství potvrdil, že snahy Vysočiny o optimalizaci škol jdou správným směrem. „Demografický vývoj je neúprosný a nemůžeme se před ním schovávat. Dnešní školství se změnilo a my se mu musíme přizpůsobit. Proto je krok k optimalizaci středního školství na Vysočině krokem správným směrem a gratuluji Vysočině k takovému rozhodnutí,“ řekl v Jihlavě ministr Fiala.

Projekt optimalizace středního školství jen den po setkání s ministrem předkládala radní Jana Fialová k rozhodnutí zastupitelům kraje, kteří jej schválili. „Myslím si, že pokud se dnes budeme před problémem ubývajícího počtu žáků na středních školách schovávat, za dva roky už nebudeme školy slučovat, ale rovnou zavírat,“ vysvětlila důležitost rozhodnutí Jana Fialová.

Další debata z pravidelného cyklu Kulatých stolů Vysočiny se ale zabývala i problematikou vysokých škol a základního vzdělávání. Podle ministra školství se české školy potýkají s problémem věku pedagogů. Česká republika patří k zemím s nejvyšším věkovým průměrem pedagogů a z českého školství odcházejí mladí učitelé, což je už dnes velký problém, který je třeba řešit. Podle ministra Fialy je možností, jak situaci v českém školství zlepšit i větší motivace pedagogů. Ta ale naráží často na rozpočtové škrty v kapitole ministerstva školství. To totiž patří k resortům s největším rozpočtem a proto se ho také rozpočtové škrty nejčastěji dotýkají. Probléme ale je, že většina rozpočtu školství jsou právě prostředky na platy pedagogů. Setkání s ministrem školství se tentokrát účastnili nejen zástupci firem a institucí z Vysočiny, ale také řada ředitelů středních a základních škol Vysočiny. Zcela logicky tak padaly otázky i na osud speciálních škol a možnosti začlenění studentů s handicapem do běžných tříd.

Kulaté stoly Vysočiny budou pokračovat i po letní přestávce a nabídnou celou řadu zajímavých hostů. „Připravujeme debaty nejen se zástupci vlády, ale i podle oborů, které firmy a instituce na vysočině tematicky zajímají, jedním z nich je i zemědělství,“přiblížila organizátorka Kulatých stolů Marie Medová Rubišarová z jihlavské firmy Authoria. Detaily a záznamy z části debaty najdou obyvatelé Vysočiny také na nově spuštěných stránkách projektu na adrese www.kuletestolyvysociny.cz.

Fotografie ve vysokém rozlišení

ministr-skolstvi-fiala-1 ministr-skolstvi-fiala-2