Pro média...

TISKOVÁ ZPRÁVA: Tématy dalších Kulatých stolů Vysočiny byla energetika a veřejné zakázky

Další dva významné hosty přivítal nový diskusní formát, který v červnu odstartoval na Vysočině. Hostem dalších dvou kulatých stolů se stal předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Petr Rafaj a hostem v pořadí již třetího Kulatého stolu Vysočiny byl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku Pavel Šolc. Neformální diskuse s nimi se zůčastnilo více než pět desítek zástupců firem a institucí z Vysočiny.

Při setkání s předsedou ÚHOS bylo téma víc než jasné – veřejné zakázky a agenda spojená s nimi spadající do pravomocí úřadu. Podnikatelé na setkání nejčastěji upozorňovali na problematiku spojenou s nejnižší cenovou nabídkou, která ale často nerespektuje technická zadání a následně pak zakázku prodražuje o vícenáklady. Předseda ÚHOS Petr Rafaj v debatě poukázal i na svou snahu přijmou taková legislativní opatření, která by u výherce zakázky požadovala delší garance za provedené práce a tím předcházela nekvalitní realizaci při snaze dostat se na nejnižší cenu.
Dalším tématem kulatých stolů byla energetika a také příprava nového plánovacího období pro čerpání prostředků z EU. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Šolc odpovědný za energetiku na Vysočině jednoznačně deklaroval podporu jaderné energetice a jaderné elektrárně v Dukovanech.  Účastníkem třetího kulatého stolu byl i hejtman Vysočiny Jiří Běhounek, podle kterého je podpora ministerstva jaderné energetice na Vysočině klíčová.
Na v pořadí již třetím kulatém stolu se mluvilo také o potřebách podnikatelů z Vysočiny s ohledem na přípravu dalšího plánovacího období pro čerpání dotací z EU. Diskuse ze totiž zúčastnil i pověřený ředitel Czechinvestu Petr Očko, který účastníky panelové diskuse informoval o oblastech, na které se Česká republika v příštím plánovacím období chce zaměřit a vyslechl si také potřeby podnikatelů. Hostem dalšího Kulatého stolu Vysočiny bude ministr školství Fiala.