Petr RAFAJ, předseda ÚHOS

Při setkání s předsedou ÚHOS bylo téma víc než jasné – veřejné zakázky a agenda spojená s nimi spadající do pravomocí úřadu. Podnikatelé na setkání nejčastěji upozorňovali na problematiku spojenou s nejnižší cenovou nabídkou, která ale často nerespektuje technická zadání a následně pak zakázku prodražuje o vícenáklady.

Galerie Petr RAFAJ, předseda ÚHOS

 RSD logo pruhl  OHLZS logo pruhl
Vinice Hanice logo  SZDC logo pruhlCD logo pruhl