Pavel ŠOLC, náměstek ministra MPO pro energetiku

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Šolc odpovědný za energetiku na Vysočině jednoznačně deklaroval podporu jaderné energetice a jaderné elektrárně v Dukovanech.

Celý článek...

Petr RAFAJ, předseda ÚHOS

Při setkání s předsedou ÚHOS bylo téma víc než jasné – veřejné zakázky a agenda spojená s nimi spadající do pravomocí úřadu. Podnikatelé na setkání nejčastěji upozorňovali na problematiku spojenou s nejnižší cenovou nabídkou, která ale často nerespektuje technická zadání a následně pak zakázku prodražuje o vícenáklady.

Celý článek...

Jiří BĚHOUNEK, hejtman Kraje Vysočina

Zhruba dvouhodinové debaty v Hotelu Gustav Mahler se při prvním setkání zúčastnilo přibližně 60 hostů, kteří měli jedinečnou příležitost diskutovat s hostem na aktuální témata v regionu a přednést také své potřeby na veřejném fóru. Mezi tématy, o kterých osobnosti z Vysočiny debatovali s hejtmanem Běhounkem, byla jak aktuální oprava dálnice D1, tak i problematika dopravní infrastruktury Vysočiny a její využívání firmami podnikajícími v regionu.

Celý článek...