Ministr zemědělství v demisi Miroslav Toman informoval o vyjednaných dotacích

Ministr v demisi Miroslav Toman debatoval v rámci Kulatých stolů Vysočiny v Jihlavě s významnými hráči zemědělství na Vysočině. Ministr Toman během svého vystoupení na kulatém stole mimo jiné informoval, že vyjednal dodatečné prostředky do národních dotačních titulů na podporu chovu prasat pro letošní rok ve výši zhruba 380 milionů korun, celkově jsou národní dotace zvýšeny o 570 milionů korun. Uvedl rovněž, že i nadále zůstanou zachována Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova, jak to požadovala Agrární komora ČR.

Celý článek...

Doprava byla dalším tématem Kulatých stolů Vysočiny

Ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák přijel do Jihlavy diskutovat v rámci Kulatých stolů Vysočiny. Téma dopravy bylo jedním z okruhů, o který měli účastníci nového diskusního formátu dlouhodobě zájem. Během dvouhodinové debaty přišla řeč nejen na dopravní obslužnost v Kraji Vysočina, ale také na opravu dopravní tepny dálnice D1 a mluvilo se také o železniční dopravě, která je pro Vysočinu důležitou součástí dopravní obslužnosti.

Celý článek...

Ministr v demisi Holcát diskutoval u dalšího Kulatého stolu Vysočiny

Ministr zdravotnictví v demisi MUDr. Martin Holcát, MBA byl dalším hostem nového diskusního formátu Kulaté stoly Vysočiny. Témata, které během debaty přišla na řadu se týkala především systému financování nemocnic a jejich současných finančních problémů. K tomuto tématu během kulatého stolu promluvil i hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Celý článek...

Petr FIALA, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Školství bylo dalším tématem nových diskusních setkání pod názvem Kulaté stoly Vysočiny. Se zástupci firem, organizací a institucí z Vysočiny přijel do jihlavského Hotelu Gustav Mahler debatovat odstupující ministr školství prof.Petr Fiala. Kulatého stolu se zúčastnila také krajská radní pro oblast školství Ing. Jana Fialová. V první části debaty směřovaly otázky především na novou koncepci středního školství na Vysočině, kterou v těchto dnech schválilo zastupitelstvo kraje. Ministr školství potvrdil, že snahy Vysočiny o optimalizaci škol jdou správným směrem.

Celý článek...